Er wordt nog hard aan deze website gewerkt!

Chiel Bakkum

Arts en programmeur

Direct naar:

Over mij
Projecten
Publicaties
Digitaal CV
linkedin_l
researchgate_l
email_l
facebook_l

Over mij

Ik ben een jonge enthousiaste arts met grote interesse in de Interne Geneeskunde en Cardiologie. Momenteel werk ik met veel plezier als arts-assistent bij deze vakken en ik hoop in één van beiden een klinisch-wetenschappelijke carrière op te bouwen.
Naast mijn passie voor de geneeskunst heb ik een belangrijke hobby: Programmeren. Door digitale beslisbomen, interactieve overzichten en andere webapplicaties te ontwikkelen, hoop ik het werk van de dokter en de studie van geneeskundestudent te vergemakkelijken.
Alles is begonnen met Geneeskundedump een digitale omgeving waar medestudenten samenvattingen en ander onderwijsmateriaal met elkaar kunnen delen.  Mede door de populariteit hiervan, raakte ik al vroeg in de opleiding betrokken bij projecten op het gebied van onderwijsdigitalisering, waaronder het Mobile Learning Initiative VUmc. onderwijs. Hierna volgde een aantal leuke eigen projecten en overige samenwerkingen, zoals de Interactieve Antibioticatabel.

Chielbakkum.nl is ontstaan als testomgeving voor mijn programmeerwerk. Inmiddels gebruik ik deze voorpagina voor een mooi overzicht van mijn webapplicaties, projecten en wetenschappelijke publicaties.

Projecten

MLI VUmc

Het Mobile Learning Initiative is de catchy naam het digitaliseringsproject van het geneeskundeonderwijs aan het VU Medisch Centrum.

De oude papieren cursusklappers, worden vervangen door pareltjes van digitale leerboeken waardoor gebruiksgemak en leergenot toenemen! Interactieve testjes, anatomische afbeeldingen en andere hulpmiddelen stimuleren de student, waardoor de stof beter beklijft. De iBooks worden eenmalig gedownload en zijn daarna altijd beschikbaar. Geen gedoe met een internetverbinding dus! Het bacheloronderwijs is inmiddels volledig digitaal en gratis beschikbaar. Aan de digitalisering van het masteronderwijs wordt nu de laatste hand gelegd.

Binnenkort dient niet alleen de specialist, maar ook de basisarts die langdurig buiten de (Nederlandse) kliniek werkzaam is geweest zich te herregistreren. Het MLI levert hiervoor het landelijk cursusmateriaal.

Geneeskundedump

De website waar het allemaal mee begon. In het eerste studiejaar maakte ik een beveiligde pagina waar medestudenten samenvattingen en ander studiemateriaal met elkaar konden delen. Al snel volgde ook calculator om toetscijfers mee te berekenen. De website was ongekend populair, met meer dan 350 likes via Facebook. Nu is een groot deel van het studiemateriaal helaas verouderd.